Featured Video Play Icon

بغضی که شکست

به اشتراک بگذار:

بغضی که شکست پس از نظاره عینی نابودی مطلق هر چند مجرم، هر چند.. مام وطن چیزی جز این از فرزندان برومند پیر و جوانش انتظار نداشت. و باورمندان به “او” بیش از هر وقت دانستند که تکلیف پاک کردن وطن و زمین از دژخیم است.

بر پا خیز و بر پا خیز.

دوباره میسازمت وطن.

از فعالیت های ما حمایت کنید:

برای حمایت مالی با کارت های اعتباری از گزینه های زیر استفاده کنید. در صورت تمایل به ارسال مستقیم حمایت مالی توسط سیستم بانکی، از لینک “از فعالیت های ما حمایت کنید!” در زیر استفاده نمایید.

بسته طلایی حمایت مالی از دارما و مارتیا
$100.00
X item(s)
بسته نقره ایی حمایت مالی از دارما و مارتیا
$50.00
X item(s)
بسته برنزی حمایت مالی از دارما و مارتیا
$20.00
X item(s)
🔥10
از فعالیت های ما حمایت کنید!
🔥10
 
به اشتراک بگذار:

نادیا ذابحی

Technologist & Human Rights Activist تکنولوژیست و فعال حقوق بشر